Nieuws

De Groene Menukaart: verduurzamingsadviezen voor Groninger monumenten

Steeds meer woningbezitters zijn bezig met het verduurzamen van hun woning. In de gemeente Groningen kunnen zij al een tijd terecht bij het energieloket Groningen Woont Slim. Waar het bij een gewone woning al best ingewikkeld kan worden geldt dat zeker voor monumenten. Niet alles aan een monument kan zomaar gewijzigd of vervangen worden en…
Lees meer

Buurtschap de Papiermolen komt weer tot leven

Zaterdag 14 september, 11.00 – 17.00, Buurtschap de Papiermolen komt weer tot Leven Openluchtzwembad de Papiermolen, Papiermolenlaan 3 in Groningen Routegids Papiermolen – Plek met drie gezichten (pdf) Toen het zwembad de Papiermolen in het kader van de wederopbouw en voortuitgang in de jaren vijftig werd aangelegd, werd daarvoor wel een bijzonder buurtschapje van de…
Lees meer

Sporen van middeleeuwse bewoners in Kostverloren

Afgelopen week zijn door archeologen van MUG b.v. bij rioolwerkzaamheden in de Gerard Doustraat in Kostverloren twee oude waterputten aangetroffen. Eén van deze putten was opgebouwd uit meerdere kleine tonnetjes die op elkaar gestapeld waren. De andere bestond uit een ca. 2,25 meter lange wijnton die in de bodem was ingegraven. Het aardewerk dat bij…
Lees meer

Resten 2000 jaar oude bewoning in Paddepoel gevonden

Voor de uitbreiding van het warmtenet vinden aan de Planetenlaan in Paddepoel momenteel graafwerkzaamheden plaats. Omdat bij de aanleg van de wijk in de jaren ’60 al eens resten van erven uit het begin van de jaartelling zijn aangetroffen, is besloten de graafwerkzaamheden door archeologen te laten begeleiden. Archeologisch onderzoeksbureau RAAP uit Drachten voert deze…
Lees meer

Uniek houten gebouw uit de 18e eeuw aan het Boterdiep

Onlangs is de bekende houthandel Wigbold verhuisd van Boterdiep 54 naar industrieterrein De Hoogte. Het linker pand van de twee panden die leeg zijn gekomen blijkt een uiterst zeldzaam 18e-eeuws houtstek te zijn. Bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd door de gemeente brengt dit aan het licht. Het is een fors houten gebouw dat in de loop der…
Lees meer

Heringedeeld in vitrine stadhuis

Tot juni te zien in de archeologische vitrine in het stadhuis: ‘Heringedeeld’.   In de Franse tijd (1798-1811) werden in de gehele provincie gemeenten en gemeentebesturen ingesteld. Tot die tijd hadden alleen de steden Groningen en Appingedam een eigen bestuur. In 1811 bestonden er 62 Groninger gemeenten. De gemeentegrenzen werden na invoering van het kadaster…
Lees meer

Expositie 50 jaar Paddepoel alleen deze week nog te bezichtigen

In 1968 werd gestart met het bouwrijp maken van de grond voor de noordelijke wijk Paddepoel, dat is dus 50 jaar geleden. Vanuit de wijk heeft een klein team, bestaande uit o.a. Hans Mulder en Titia Struiving, een speciale tentoonstelling  georganiseerd over dit thema. Aan de hand van foto’s, bouwstenen, documenten en archeologische vondsten wordt…
Lees meer

23e editie van Hervonden Stad gepresenteerd

De 23e editie van Hervonden Stad is vorige week donderdag door wethouder Roeland van der Schaaf uitgereikt aan Wilko Huyink, directeur van Groningen Bereikbaar. Toepasselijk, want deze editie behandelt het onderwerp ‘verkeer en vervoer’ in het Groningen van vroegere tijden. Naast de gebruikelijke jaarverslagen over recent uitgevoerde archeologische en bouwhistorische onderzoeken en restauraties zijn er…
Lees meer

Happy motoring in Groningen: een cultuurhistorische terugblik op de Groningse benzinestations

De jaren 1950, een tijd van wederopbouw en Wirtschaftswunder. Gezinnen hadden nu niet alleen geld over voor een televisie, een wasautomaat of een vakantie, maar ook voor een eigen auto. Het aantal auto’s verdriedubbelde tussen 1950 en 1960. Voor al die auto’s was natuurlijk ook benzine nodig. Daarom volgden al snel bijzondere benzinestations die onder…
Lees meer

Stopte de trein bij Groenestein?

Op een dag in januari 2017 was er een graafmachine bezig om langs het spoor aan de Duinkerkenstraat ruimte te maken voor een tunnel die de Helper Brink onder de spoorlijn door verbindt met de Europaweg, als onderdeel van de zuidelijke ringweg. De machine stuitte op een groot en keihard obstakel wat precies in de…
Lees meer