Hervonden Stad editie 24 verschenen

Vandaag is de 24e editie van Hervonden Stad, het jaarboek over erfgoed in de gemeente Groningen gepresenteerd. Wethouder Roeland van der Schaaf overhandigde commissaris van de Koning René Paas het eerste exemplaar. Dat gebeurde in de pas gerestaureerde feestzaal van het monumentale bestuursgebouw van de Rijksuniversiteit Groningen aan de Oude Boteringestraat 44. Vanaf donderdag 21 november ligt het jaarboek te koop in de boekhandel.

Feestzaal Bestuursgebouw Rijksuniversiteit Groningen

 

Deze aflevering van jaarboek Hervonden Stad is alweer de 24e editie. Het boek biedt de lezer een samenvattend overzicht van de belangrijkste activiteiten op het gebied van archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen in 2018. Daarnaast wordt een boeiende waaier aan specifieke erfgoedaspecten van uiteenlopende aard ontvouwd in de vorm van een aantal losse artikelen.

Een greep uit de inhoud. Sinds 1 januari 2019 vallen de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer onder de gemeente Groningen. Het artikel Een reis langs eeuwenoude kerken in de voormalige gemeente Ten Boer kan gezien worden als het visitekaartje van Ten Boer als nieuwe loot aan de gemeentelijke erfgoedstam. Het sluit daarnaast prachtig aan bij het vijftigjarig jubileum van de Stichting Oude Groninger Kerken. De vondst van zestien graven in Lutjewolde, daterend uit de periode 1150-1450, vormde de aanleiding voor het artikel Een kerkhof zonder kerk, of toch niet? Het beschrijft de zoektocht naar de locatie van de in 1601 afgebroken, bijbehorende middeleeuwse parochiekerk.

 

Wapen van Stad en Lande: unieke textielvondst uit kort na 1600

 

Bij opgravingen aan de Grote Markt oostzijde is een unieke textielvondst aangetroffen uit kort na 1600: een geborduurd wapen van Stad en Lande. Met ’t provinciewapen behoorlycken verciert verhaalt over de functie en andere achtergrondaspecten van dit destijds achteloos weggegooid, maar gelukkig hervonden lapje stof. Het artikel Herestraat 42 gaat in op de bouwgeschiedenis van genoemd huis, zoals die bij de sloopwerkzaamheden in 2016 kon worden gevolgd en opgetekend. Dit pand is in de loop der eeuwen verschillende malen ingrijpend verbouwd en gemoderniseerd, maar bleek desondanks onverwachts nog een gaaf en rijk beschilderd balkenplafond uit 1637 te bevatten. Intrigerend onderdeel van de hiervoor genoemde plafondschildering vormt het aanwezig embleem. Dit bestaat uit de combinatie van een zonnebloem, vogel en vlinder, gegroepeerd rondom het jaartal 1637. In Lieven doet leven wordt de symbolische betekenis ervan ontsluierd tegen de achtergrond van een ware lovestory tussen Bernhard Entens en zijn toekomstige vrouw Catharina Alberda.