Nieuws

Nieuwe mini-expositie Boterdiep

In de openbare hal van Gedempte Zuiderdiep 98 is een nieuwe tijdelijke mini-expositie ingericht met enkele vondsten van opgravingen langs de oostzijde van het Boterdiep. Op de plek waar nu onder meer het Student Hotel staat, stonden tot tien jaar geleden meerdere huizen en bedrijfspanden. Toen deze bebouwing werd gesloopt, konden archeologen aan de slag…
Lees meer

Steentilstraat 45 en 47 gedateerd in de vroege 17e eeuw

De panden Steentilstraat 45 (vm. slagerij J. van Dijk) en 47 (vm. onderdeel van fietswinkel Ferwerda) zijn beide gebouwd in 1623/1624. Dat blijkt uit het bouwhistorisch onderzoek naar deze twee panden, waarbij ook diverse balken onderzocht zijn. Vorig jaar zijn de ruïneuze panden Steentilstraat 45 en 47 gesloopt om nieuwbouw mogelijk te maken. Vijf jaar…
Lees meer

Mini-expositie Heilig Licht

Tussen de kerstinkopen door zin in een leuk uitje?  In de openbare hal van Gedempte Zuiderdiep 98 is deze week een nieuwe mini-expositie gestart met de titel ‘Heilig Licht’. Aanleiding voor de tentoonstelling is het artikel over middeleeuwse aardewerken kandelaren dat is opgenomen in de onlangs verschenen uitgave van Hervonden stad 2017; het jaarverslag van…
Lees meer

Sinterklaas schenkt honderdste stadsmonumentenbord

Sinterklaas heeft 5 december het 100e Stadsmonumentenbord overhandigd aan wethouder Roeland van der Schaaf. Samen met Jan van Stralen, verantwoordelijk voor de vormgeving, heeft hij het bord vervolgens aangebracht op De Toekomst, Coehoornsingel 26. De Toekomst is gebouwd in 1888 gebouwd en werd destijds geopend door Domela Nieuwenhuis. Het werd al snel de vergaderplek van…
Lees meer

Hervonden Stad 2017 gepresenteerd

De 22e editie van Hervonden Stad ligt vanaf woensdag 29 november in de boekhandel. Hervonden Stad biedt – zoals elk jaar – een samenvattend overzicht van recent uitgevoerde archeologische en bouwhistorische onderzoeken en restauraties in de gemeente Groningen. Bovendien wordt er in zeven artikelen ingegaan op de achtergronden van een bepaalde vondst, een gebouw of…
Lees meer

Resten van de Buiten-Boteringepoort even zichtbaar

Halverwege september werd in opdracht van Enexis een aardgasaanvoerbuis gelegd tussen Ossenmarkt en Guyotplein, onder het begin van de Nieuwe Boteringestraat. Bij dat graafwerk trof archeoloog Michiel Huisman (Antea-group) onder meer de noordoosthoek aan van een bakstenen gebouw, de Buiten-Boteringepoort. Deze is met veel oudere kloostermoppen gebouwd tussen 1521 en ’26, toen er voor de…
Lees meer

Prinsjesdag 2017: Tweede Kamerlid Sandra Beckerman draagt een Groninger geleerdenbaret.

Het Binnenhof wordt vandaag ook wel gezien als een catwalk waarop Nederlandse politici hun Prinsjesdag-outfits showen. Ingetogen, maar niet zonder statement is de rode baret die Sandra Beckerman draagt. Deze bonnet met opvallende ‘wangen’ is een getrouwe replica van de enige bewaard gebleven middeleeuwse geleerdenbaret die in 1993 is opgegraven in de beerput van de…
Lees meer

Erfgoednota ter inzage

Nieuwe Erfgoednota Op 18 juli heeft het college van B&W de concept Erfgoednota van de gemeente Groningen vastgesteld en voor inspraak vrij gegeven. De nieuwe Erfgoednota gaat over de voornemens van het college inzake het erfgoedbeleid voor de komende pak weg 10 jaar. Vanwege de zomervakantie loopt de inspraakperiode door in september. Inspraakavond: donderdag 14…
Lees meer

Archeologisch onderzoek op locatie nieuwe Borgmanschool

Eind 2017 begint de bouw van de nieuwe Borgmanschool tegenover het Studenthotel in het Ebbingekwartier. De nieuwbouw vervangt de twee oude gebouwen aan de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat en de Jacobijnerstraat. Voordat de nieuwbouw kan beginnen, zullen archeologen een deel van het terrein opgraven om de bewoningsgeschiedenis van deze plek beter in kaart te…
Lees meer

Archeologisch onderzoek bij de voormalige Pino-locatie

In april werd onder de voormalige locatie van Pizzeria Pino aan de Hereweg een archeologisch onderzoek uitgevoerd waarbij een grote hoeveelheid ‘stadsafval’ werd gevonden. Het afval bevond zich in een gedempte gracht. Of deze gracht ook onderdeel uitmaakte van de Helperlinie die op deze hoogte de Hereweg heeft gekruist, is nog onduidelijk. De archeologen zijn op…
Lees meer