Expositie 50 jaar Paddepoel alleen deze week nog te bezichtigen

In 1968 werd gestart met het bouwrijp maken van de grond voor de noordelijke wijk Paddepoel, dat is dus 50 jaar geleden. Vanuit de wijk heeft een klein team, bestaande uit o.a. Hans Mulder en Titia Struiving, een speciale tentoonstelling  georganiseerd over dit thema. Aan de hand van foto’s, bouwstenen, documenten en archeologische vondsten wordt de start van de wijk en ook de huidige omvang belicht.

Het archeologische depot van de gemeente Groningen en het Noordelijk Archeologisch depot uit Nuis hebben archeologische vondsten ter beschikking gesteld. Voordat er huizen werden gebouwd zijn er eerst enkele wierden archeologisch onderzocht. Daar kwamen toen bewoningssporen en vondsten uit de periode rond de jaartelling (circa 2000 jaar oud) en uit de middeleeuwen aan het licht. Recent archeologisch onderzoek aan de Grote Beerstraat leverde bovendien een ijzeren kruisboogpijlpunt op (zie foto hieronder), die ook in de vitrine ligt.