Sporen van middeleeuwse bewoners in Kostverloren

Afgelopen week zijn door archeologen van MUG b.v. bij rioolwerkzaamheden in de Gerard Doustraat in Kostverloren twee oude waterputten aangetroffen. Eén van deze putten was opgebouwd uit meerdere kleine tonnetjes die op elkaar gestapeld waren. De andere bestond uit een ca. 2,25 meter lange wijnton die in de bodem was ingegraven. Het aardewerk dat bij de laatstgenoemde put is aangetroffen dateert mogelijk uit de 10e-12e eeuw. Het is een bijzondere vondst voor Kostverloren, want in dit gebied weten we nog niet zoveel van de van bewoning uit deze periode.

Kostverloren ligt in een gebied dat vermoedelijk vanaf de 11e-12e eeuw is ontgonnen. Daarvoor was het deels kweldergebied waar de zee directe invloed had en deels moerassig veengebied. Met uitzondering van een drogere periode rondom het begin van de jaartelling, was het hier te nat om permanent te wonen. Dat veranderde in de 11e-12e eeuw toen men op grote schaal begon met het ontginnen van deze ‘woeste gronden’.

Omdat van oude kaarten bekend was dat op deze plek in de 18e eeuw een boerderij stond, is besloten dit deel van de werkzaamheden in Kostverloren door archeologen te laten begeleiden. Dat behalve de resten van die boerderij ook nog waterputten zijn aangetroffen die mogelijk wijzen op bewoning die eeuwen verder teruggaat was een verrassing. Het is daarmee een waardevolle toevoeging aan de bewoningsgeschiedenis van onze gemeente en de stad in het bijzonder.

De komende maanden zullen de archeologen van MUG b.v. de gevonden resten verder onderzoeken. Ook dan zal blijken uit welke eeuw de waterputten precies dateren en of hier daadwerkelijk sprake is van bewoning in de teruggaat tot in de 10e eeuw.

Naar aanleiding van deze vondst heeft RTV Noord een kort interview gehad met Rogier Kruisman, archeoloog voor de gemeente Groningen. Deze is te beluisteren op: https://www.rtvnoord.nl/radio/programma/20051/Edwin-op-Noord/aflevering/26307 (minuut 15:04-19:34)

Duigen van de ton na berging