Contact

Voor omgevingsvergunningen en vragen over de regels voor het verbouwen van een monument of voor het doen van archeologisch onderzoek kunt u terecht bij het Loket Bouwen en Wonen van de gemeente Groningen:

Loket Bouwen en Wonen
Met afspraak: dinsdagochtend- en vrijdagochtend.
Bezoekadres: Harm Buiterplein 1, 9723 ZR Groningen
Telefoon: 14 050

Wanneer u informatie wilt inwinnen over subsidies, leningen of wilt overleggen met een van onze restauratiedeskundigen kunt u contact opnemen met de vakgroep Erfgoed. Als u in contact wilt komen met onze bouw- of architectuurhistoricus kunt u hier ook terecht. Bel het algemeen informatienummer 14 050 of stuur een e-mail naar erfgoed@groningen.nl

Het Groninger Prinsenhof. Vanaf 1594 de verblijfplaats van de stadhouders: de prinsen van Nassau. Voor hen werd in 1626 de Prinsentuin aangelegd.

Ook voor overleg met de gemeentelijke archeologen, voor meer informatie over archeologisch onderzoek of voor het melden van een archeologische vondst kunt u contact opnemen via 14 050 of stuur een e-mail naar erfgoed@groningen.nl