Resten 2000 jaar oude bewoning in Paddepoel gevonden

Voor de uitbreiding van het warmtenet vinden aan de Planetenlaan in Paddepoel momenteel graafwerkzaamheden plaats. Omdat bij de aanleg van de wijk in de jaren ’60 al eens resten van erven uit het begin van de jaartelling zijn aangetroffen, is besloten de graafwerkzaamheden door archeologen te laten begeleiden. Archeologisch onderzoeksbureau RAAP uit Drachten voert deze taak uit. Ondanks de beperkte breedte van de sleuf zijn tot nu toe al meerdere sloten, een greppel en een kuil waargenomen. Daarin zijn stukken natuursteen, plantenresten en aardewerkscherven gevonden. Eén van die scherven heeft een kenmerkende rand die versierd is met met indrukken. De voorlopige datering daarvan ligt in de eerste eeuw na Chr. wat goed overeenkomt met de datering van de eerder aangetroffen bewoningsresten in deze omgeving. Met deze nieuwe gegevens kunnen we onze kennis verder vergroten over hoe de mensen zo’n 2000 jaar geleden al in dit gebied leefden.

Een van de sloten is als bruingrijze verkleuring in de klei zichtbaar.

 

Scherf (links) uit de eerste eeuw na Chr. met op de rand een versiering van indrukken.