Heringedeeld in vitrine stadhuis

Tot juni te zien in de archeologische vitrine in het stadhuis: ‘Heringedeeld’.

 

In de Franse tijd (1798-1811) werden in de gehele provincie gemeenten en gemeentebesturen ingesteld. Tot die tijd hadden alleen de steden Groningen en Appingedam een eigen bestuur. In 1811 bestonden er 62 Groninger gemeenten. De gemeentegrenzen werden na invoering van het kadaster tussen 1819 en 1828 vastgesteld. Na deze datum is het aantal gemeenten door samenvoegingen geleidelijk aan gereduceerd tot 25 in 1990 en zal het aantal straks (in 2021) 10 omvatten.

De stad Groningen werd in 1915 uitgebreid met het dorp Helpman (behoorde bij de gemeente Haren). In 1968 kwamen werden de gemeenten Hoogkerk en Noorddijk bijgevoegd en in 2019 zullen daar nog de gemeenten Haren en Ten Boer bijkomen. In de vitrine in het stadhuis liggen vondsten van opgravingen op het voormalige grondgebied van de gemeenten Hoogkerk en Noorddijk.

Aardewerken pot Ruskenveen

De gemeente Hoogkerk lag ten westen van de stad en omvatte de dorpen Hoogkerk, Leegkerk en Dorkwerd. Bij de aanleg van de wijk Ruskenveen, ten oosten van de Zuiderweg, zijn tussen 1995 en 2001 grootschalige opgravingen uitgevoerd. De aangetroffen vondsten dateren uit de prehistorie en uit de 2e-3e eeuw na chr.

Skelet hond in situ, Driebond

De voormalige gemeente Noorddijk lag deels ten noorden, maar voornamelijk ten oosten van de stad. De rivier de Hunze bepaalde de grens aan de westzijde en even voorbij het dorp Noorddijk lag de vroegere oostgrens. In deze gemeente lagen de dorpen Noorder- en Oosterhoogebrug, Noorddijk, Engelbert, Middelbert en het gehucht Euvelgunne. Voor de aanleg van de bedrijventerreinen Driebond en Eemspoort is uitgebreid archeologisch onderzoek uitgevoerd. In de vitrine ligt van Driebond een hondenschedel uit de 1e eeuw na chr.