Beleid

Beleid

Beleid gaat over het kiezen van doelen, het maken van plannen en het bepalen van de wijze waarop we plannen realiseren. De politiek beslist over het beleid, de samenleving geeft de input. Ook voor de manier waarop we met het erfgoed in Groningen omgaan bestaan beleidsplannen.