Hervonden Stad 2018: transport

Op donderdag 29 november wordt de 23ste editie van het jaarboek Hervonden Stad, waarin de archeologische en bouwhistorische onderzoeken en restauratieprojecten van de gemeente Groningen worden gepresenteerd, uitgereikt door wethouder Roeland van der Schaaf aan de directeur van Groningen Bereikbaar Wilko Huyink. Het thema van dit jaar is transport. In Groningen gebruiken we al eeuwen lang verschillende manieren van vervoer. Hervonden Stad neemt de lezer mee op reis.

Het artikel De Paddepoelsterweg in archeologisch perspectief onderzoekt of deze oude verbindingsweg tussen Stad en de wierden ten noordwesten van Groningen een overblijfsel is van een laatmiddeleeuws netwerk van kleiwegen.

Trekvaart en stedelijke infrastructuur duikt in de wereld van het Groninger trekvaartnetwerk van de 17de eeuw. De bijhorende voorzieningen zoals havens en veerhuizen vormen een bijzonder mooie bijdrage aan het Gronings erfgoed.

Toen een graafmachine tijdens werkzaamheden voor de Helperzoomtunnel langs het spoor aan de Duinkerkenstraat op twee evenwijdige bakstenen muren stuitte stonden we voor een raadsel. Was dit een duiker? Of waren dit misschien wel restanten van een verdwenen spoorweghalte? Lees meer in Stopte de trein bij Groenestein?

In de jaren 1950 kwam er een nieuw fenomeen in Groningen. De stijgende populariteit van auto’s zorgde voor een grotere vraag naar benzinestations. Dit was destijds zo bijzonder dat hier gerenommeerde architecten voor werden gevraagd. Het Dudok-vulstation aan de Turfsingel uit 1954 is het enige station wat nog te bewonderen is in Groningen. Lees meer over Happy motoring in Groningen in Hervonden Stad 2018

Daarnaast zijn er ook twee artikelen die ingaan op de historische bouwmaterialen. In depot – uit depot beschrijft een bijzondere herplaatsing van een uit Gouda afkomstig bovenlicht uit 1770-1800, gedecoreerd met symbolische motieven. Na restauratie bij de Stichting Monument & Materiaal is dit bovenlicht opnieuw in Gouda herplaatst in een rijksmonument.

De beste, goedkoopste en duurzaamste bevloering gaat in op de opkomst en bloeiperiode van in de provincie Groningen geproduceerde geperste cementtegels vanaf het midden van de 19e eeuw. Dergelijke tegels – ooit toegepast in boerderijen, luxe stadshuizen en openbare gebouwen – wachten nu in het M&M-depot op passend hergebruik.

Het jaarboek kan vanaf 30 november gekocht worden voor €13.50 in de boekwinkel.