De Paddepoelsterweg in archeologisch perspectief

Al eeuwenlang ligt de Paddepoelsterweg tussen de stad Groningen en de wierden in het zeekleigebied ten noordwesten van de stad. Vanaf het noordelijk verlengde van de Herestraat, langs Paddepoel, helemaal tot aan het Reitdiep bij Wierum.

Bij een grote onderhoudsbeurt in 2016, ten noorden van het Van Starkenborghkanaal tot aan de grens van de gemeente Winsum, werden de verharde en onverharde voorlopers van de huidige Paddepoelsterweg aangetroffen. De Paddepoelsterweg lag dus al eeuwenlang op ongeveer dezelfde plek, behalve het gedeelte dat tussen de huidige stadswijken Paddepoel en Selwerd ligt, en behalve de plek waar sinds 1935 de weg wordt doorsneden door het Van Starkenborghkanaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct onder het asfalt van de huidige Paddepoelsterweg werd een oude klinkerverharding aangetroffen over de gehele lengte van het vervangen wegtracé. Deze verharding was ongeveer 0,5 meter breed en lag in de as van de weg. Deze verharding dateert uit de eerste helft van de 20ste eeuw of uiterlijk het einde van de 19de eeuw. Een nog oudere verharding van de Paddepoelsterweg bestond uit twee stroken klinkers die in het wagenspoor waren gelegd. Deze waren veelal tot puin gereden. Onder deze verharding lagen de overblijfselen van de originele oude kleiweg. Deze bestond uit een halve meter dikke laag van klei die door het gebruik helemaal verwrongen was met hier en daar wat verharding van puin.

Bij de opgravingen zijn er ook oude vondsten gedaan. Uit de kleiweg onder de baksteenverharding kwamen middeleeuwse objecten gevonden: onder meer een stukje sierbeslag en een gesp uit de 14de of 15de eeuw. Daarnaast werd ook een bijzondere gedecoreerde bronzen zwaardschedebeschermer gevonden uit de 13de eeuw. Op een oude oeverwal onder de Paddepoelsterweg werd zelfs een stukje terpaardewerk uit de 1ste eeuw n. Chr. opgegraven.

Gedecoreerde bronzen zwaardschedebeschermer uit de 13de eeuw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat lieten de resten nog meer zien? Was de Paddepoelsterweg misschien een onderdeel van een oud middeleeuws wegennetwerk die meerdere oude nederzettingen met elkaar verbond? En waar zouden die wegen dan gelegen hebben? Lees hier meer over in het artikel ‘De Paddepoelsterweg in archeologisch perspectief’ in de 23ste editie van Hervonden Stad.