Inleiding Op 18 februari 2020 werd tijdens archeologisch onderzoek in verband met het vernieuwen van de gasleidingen in de Grote Kromme Elleboog vlak onder het wegdek een bijzonder stuk zandsteen blootgelegd. Het lijkt te gaan om een onderdeel van een groot klassiek kapiteel en meet ongeveer 112 × 77 × 20-25 cm (breedte…

Lees meer

Vandaag is de 24e editie van Hervonden Stad, het jaarboek over erfgoed in de gemeente Groningen gepresenteerd. Wethouder Roeland van der Schaaf overhandigde commissaris van de Koning René Paas het eerste exemplaar. Dat gebeurde in de pas gerestaureerde feestzaal van het monumentale bestuursgebouw van de Rijksuniversiteit Groningen aan de Oude Boteringestraat 44. Vanaf donderdag 21…

Lees meer

Zaterdag 14 september, 11.00 – 17.00, Buurtschap de Papiermolen komt weer tot Leven Openluchtzwembad de Papiermolen, Papiermolenlaan 3 in Groningen Routegids Papiermolen – Plek met drie gezichten (pdf) Toen het zwembad de Papiermolen in het kader van de wederopbouw en voortuitgang in de jaren vijftig werd aangelegd, werd daarvoor wel een bijzonder buurtschapje van de…

Lees meer

Afgelopen week zijn door archeologen van MUG b.v. bij rioolwerkzaamheden in de Gerard Doustraat in Kostverloren twee oude waterputten aangetroffen. Eén van deze putten was opgebouwd uit meerdere kleine tonnetjes die op elkaar gestapeld waren. De andere bestond uit een ca. 2,25 meter lange wijnton die in de bodem was ingegraven. Het aardewerk dat bij…

Lees meer

Voor de uitbreiding van het warmtenet vinden aan de Planetenlaan in Paddepoel momenteel graafwerkzaamheden plaats. Omdat bij de aanleg van de wijk in de jaren ’60 al eens resten van erven uit het begin van de jaartelling zijn aangetroffen, is besloten de graafwerkzaamheden door archeologen te laten begeleiden. Archeologisch onderzoeksbureau RAAP uit Drachten voert deze…

Lees meer

Onlangs is de bekende houthandel Wigbold verhuisd van Boterdiep 54 naar industrieterrein De Hoogte. Het linker pand van de twee panden die leeg zijn gekomen blijkt een uiterst zeldzaam 18e-eeuws houtstek te zijn. Bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd door de gemeente brengt dit aan het licht. Het is een fors houten gebouw dat in de loop der…

Lees meer

Tot juni te zien in de archeologische vitrine in het stadhuis: ‘Heringedeeld’.   In de Franse tijd (1798-1811) werden in de gehele provincie gemeenten en gemeentebesturen ingesteld. Tot die tijd hadden alleen de steden Groningen en Appingedam een eigen bestuur. In 1811 bestonden er 62 Groninger gemeenten. De gemeentegrenzen werden na invoering van het kadaster…

Lees meer

In 1968 werd gestart met het bouwrijp maken van de grond voor de noordelijke wijk Paddepoel, dat is dus 50 jaar geleden. Vanuit de wijk heeft een klein team, bestaande uit o.a. Hans Mulder en Titia Struiving, een speciale tentoonstelling  georganiseerd over dit thema. Aan de hand van foto’s, bouwstenen, documenten en archeologische vondsten wordt…

Lees meer

De 23e editie van Hervonden Stad is vorige week donderdag door wethouder Roeland van der Schaaf uitgereikt aan Wilko Huyink, directeur van Groningen Bereikbaar. Toepasselijk, want deze editie behandelt het onderwerp ‘verkeer en vervoer’ in het Groningen van vroegere tijden. Naast de gebruikelijke jaarverslagen over recent uitgevoerde archeologische en bouwhistorische onderzoeken en restauraties zijn er…

Lees meer