Omgevingsvergunning karakteristieke panden

Is uw pand aangewezen als karakteristiek? En wilt u uw pand aan de buitenkant verbouwen of (deels) slopen? Dan kunt u mogelijk te maken krijgen met nieuwe regels die gelden voor ingrepen aan dit soort panden. Deze regels staan opgenomen in het bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen. Op de pagina “Ik heb een karakteristiek pand” kunt u meer informatie vinden over wat de status “karakteristiek” precies inhoudt.

Neem bij bouw- of sloopplannen tijdig contact op met de gemeente. Zorg ervoor dat u voor de definitieve vergunningsaanvraag op de hoogte bent van waar u bij uw plannen rekening mee moet houden. Bij twijfel aan de haalbaarheid van uw plannen kunt u een aanvraag indienen bij het Loket Bouwen en Wonen.