Ik heb een karakteristiek pand

Wat houdt de status “karakteristiek” in?

Karakteristieke panden zijn panden die een bepaalde buurt, straat of periode uit de geschiedenis van de gemeente Groningen kenmerken. De gemeente Groningen beschouwt deze bouwwerken hierdoor van groot belang en wil de kenmerken hiervan een rol laten spelen bij ruimtelijke veranderingen. Om deze reden zijn er in het bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen regels vastgesteld voor het verbouwen en slopen van karakteristieke (en beeldondersteunende) panden.

Welke regels gelden er voor deze panden?

Voor deze karakteristieke panden gelden andere regels dan voor monumenten. Voor monumenten geldt het behoud van alle onderdelen als uitgangspunt. Voor karakteristieke panden geldt dat sloop mogelijk is, maar dat de gemeente ernaar streeft de karakteristieke onderdelen hiervan zoveel mogelijk in te passen in het nieuwe ontwerp. Mocht dit om goede redenen niet kunnen, dan zal bij herbouw rekening gehouden moeten worden met de ruimtelijke karakteristieken van het pand. Op deze manier ziet de gemeente erop toe dat het bouwplan zo goed mogelijk bij de omgeving past en dat het bouwwerk zo een waardige vervanger is van het oorspronkelijke pand.

Waar moet ik rekening mee houden bij (ver)bouwplannen?

Voor de (gedeeltelijke) sloop van een karakteristiek pand dient een vergunning aangevraagd te worden. Wat precies de karakteristieke onderdelen zijn, kan per pand verschillen. Zo kan de gevelindeling, inclusief bijzondere kenmerken als ramen, balkonhekje en goten, beschermd zijn, maar ook het gevelmateriaal, zoals het metselwerk. Voor de gemeente Groningen zijn deze cultuurhistorische waarden per pand beknopt vastgelegd in het bestemmingsplan “Gebouwd Erfgoed Groningen”. Met deze waarden dient rekening gehouden te worden bij het maken en uitvoeren van uw (ver)bouwplannen.

Meer weten?

Voor meer informatie over het aanvragen van vergunningen of het regelen van een subsidie, verwijzen wij u door naar het Erfgoed Loket Groningen. Hier vindt u informatie over de SOK, één van de subsidiemogelijkheden voor karakteristieke panden.

Karakteristiek pand aan de Aweg