Vergunningsvrij onderhoud

Zorgvuldig onderhoud is belangrijk om uw monument in stand te houden. Reguliere onderhoudswerkzaamheden, zoals het schilderen en het repareren van onderdelen zijn vergunningsvrij. De detaillering, de maatvoering, het materiaalgebruik en de kleurstelling moeten dan wel gelijk blijven aan de bestaande situatie. Ook moet de omvang van de werkzaamheden beperkt zijn.

Twijfel over vergunningsplicht
De grens tussen vergunningsvrij onderhoud en andere werkzaamheden is soms onduidelijk. Zo bent u bij opnieuw voegen van metselwerk, het wijzigen van kleuren of het aanbrengen van dubbel glas wél verplicht een vergunning aan te vragen. Wij raden u aan om bij twijfel de website monumententoezicht.nl te raadplegen of  contact op te nemen met een van onze restauratiedeskundigen (via ons algemene informatienummer 14 050).

Monumentenwacht
De Monumentenwacht kan u ondersteunen bij het onderhouden van uw monument. De monumentenwacht is een onafhankelijke organisatie, gesubsidieerd door de provinciale overheid. Monumentenwachters zijn vakmensen op het gebied van onderhoudsinspectie bij monumenten. Als eigenaar kunt u een abonnement afsluiten, waarna zij uw pand periodiek inspecteren. Klein onderhoud, zoals het schoonmaken van een dakgoot of het vervangen van een dakpan, voeren zij tijdens de inspectie uit. Daarnaast ontvangt u een rapport met een advies over noodzakelijk onderhoud. Dankzij regelmatige inspectie worden grote gebreken voorkomen of tijdig gesignaleerd. Dit bespaart u als eigenaar kosten en komt het behoud van uw monument ten goede. Voor meer informatie zie: www.monumentenwachtgroningen.nl.

Uitzicht op de stad vanaf de Nieuwe Kerk