De procedure

De vergunningsprocedure is afhankelijk van uw monument en de aard van uw plannen. Tijdens de procedure toetst de gemeente Groningen of de geplande ingreep geen schade aanbrengt aan de monumentale waarden van het pand.

Voorbereiden loont

U kunt een aantal dingen doen om de vergunningsprocedure vlot te doorlopen:

Vaak is het verstandig om een professionele partij te betrekken bij de voorbereiding van uw plannen. Denk hierbij aan een restauratiearchitect of een restauratieadviesbureau. Vooral bij omvangrijke werkzaamheden kan het inschakelen van een professional u tijd en geld besparen.

Indieningsvereisten
Om een vergunningsaanvraag te kunnen beoordelen vraagt de gemeente u om gegevens. Dit kan bijvoorbeeld een bouwhistorisch of cultuurhistorisch rapport zijn, maar ook een bouwtechnisch onderzoek of tekeningen.

Bekijk op tijd de indieningsvereisten die voor u gelden. Zo kunt u ruim van tevoren contact leggen met professionals die de benodigde rapporten kunnen vervaardigen. De indieningsvereisten vindt u bij het Omgevingsloket Online, na het doorlopen van de eerste paar stappen.

Nieuwe Kerk. De eerste kerk in Groningen speciaal gebouwd voor de protestantse eredienst. Gebouwd in de 17e eeuw naar voorbeeld van de Noorderkerk in Amsterdam

Aanvraag en duur van de procedure
Is uw plan zo ver gevorderd dat u een aanvraag kunt doen? Dan kunt u uw aanvraag indienen bij het Omgevingsloket Online. Bij twijfel over bijvoorbeeld de haalbaarheid van uw plannen is het ook mogelijk om deze zonder verplichtingen aan ons voor te leggen in een Integraal Vooroverleg (IVO). De restauratiedeskundigen brengen dan een advies uit. U kunt naar aanleiding hiervan uw plan nog aanpassen voor de officiële aanvraag.

Uw aanvraag komt onder andere terecht bij de vakgroep erfgoed van de gemeente Groningen, ook wanneer het een rijksmonument betreft. Vergunningsaanvragen voor gemeentelijke monumenten worden in principe binnen 8 procedureweken beoordeeld. Voor rijksmonumenten kan ook een wachttijd van maximaal 6 maanden gelden, wanneer de aanvraag bijvoorbeeld voor advies aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt voorgelegd.

In sommige gevallen gaat uw aanvraag nog langs de monumentencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie die bestaat uit experts uit het werkveld. Wilt u de behandeling in de monumentencommissie bijwonen? Dan kunt u dat aangeven bij de aanvraag.

De uitvoering van uw verbouwing of restauratie
Op het moment dat u de vergunning hebt, kunt u starten met de werkzaamheden. Het is van belang dat u de verbouwing uitvoert volgens de richtlijnen zoals omschreven in de Richtlijnen voor het Onroerend Erfgoed Groningen (ROEG).