Omgevingsvergunning monumenten

De eigenaar van een beschermd monument is minder vrij in doen en laten dan de eigenaar van willekeurig welk ander pand.  Het behoud van de waardevolle elementen van uw gebouw staat voorop en levert beperkingen op. Toch is er veel mogelijk op het gebied van verbouwingen, restauratie of herbestemming. Monumentale waarden en nieuwe ontwikkelingen zijn vaak prima te combineren! Voor meer informatie over welke werkzaamheden vergunningsplichtig zijn en welke vergunningsvrij kunnen worden uitgevoerd, kunt hier terecht.

Onderhoud melden
Als het gaat om normaal onderhoud aan uw monument, dan is een melding aan de gemeente meestal genoeg. Het gaat dan om werkzaamheden als schilderen (in dezelfde kleur), het vervangen van kapotte ruiten of het vervangen van een paar dakpannen. Onder het kopje vergunningsvrij onderhoud vindt u meer informatie.

Groter onderhoud of verbouwen
De monumentenvergunning vraagt u aan via de omgevingsvergunning. U moet deze vergunning aanvragen wanneer u uw monument gaat verbouwen of groter onderhoud gaat doen. Een vergunning vraagt u aan bij het loket Bouwen en Wonen.

Restauratiewerkzaamheden in de Groninger Stadsschouwburg

Waar let de gemeente op?
Uw vergunningsaanvraag komt terecht bij de restauratiedeskundigen van de gemeente. Zij controleren of de aanwezige monumentwaarden intact blijven. Hierbij wordt het hele perceel bekeken. Naast het hoofdgebouw vallen namelijk ook bijgebouwen, erf en dergelijke onder de bescherming. Om de situatie goed te kunnen beoordelen, is soms bouwhistorisch onderzoek nodig. Tot slot hanteert de gemeente uitvoeringsrichtlijnen voor de beoordeling van uw aanvraag. Deze staan omschreven in de Richtlijnen voor het Onroerend Erfgoed Groningen (ROEG). Als uit de aanvraag blijkt dat er geen monumentwaarden in het geding zijn, zal de vergunning worden verleend.

Bouwhistorisch onderzoek?
Het is belangrijk dat een ingreep past bij het gebouw. Als kennis over het gebouw ontbreekt, moet u soms een bouwhistorisch rapport aanleveren. De kosten zijn in dit geval voor de aanvrager. Uiteraard kunt u meer informatie inwinnen via de restauratiedeskundigen (kijk bij contact of bel 14 050).

Wie kunt u inschakelen?
Bij het tot stand komen van plannen rondom behoud, onderhoud of verandering van uw monument is het verstandig een professionele partij te raadplegen. Vooral bij panden waar omvangrijke werkzaamheden plaatsvinden, kunt u uzelf veel moeite en onnodige uitgaven besparen wanneer u iemand in de hand neemt die ervaring heeft met monumenten. U moet hierbij denken aan een restauratiearchitect of een restauratieadviesbureau. Deze kan bovendien ook de vergunningsaanvraag voor u regelen.