De monumentencommissie

De monumentencommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over vergunningsaanvragen voor monumenten. De meeste vergunningsaanvragen voor gemeentelijke monumenten worden door de vakgroep erfgoed zelf behandeld, maar ingewikkelde aanvragen worden ter advisering ook aan de monumentencommissie voorgelegd. Aanvragen voor rijksmonumenten moeten altijd door deze commissie worden goedgekeurd.

In de commissie hebben een restauratiearchitect en een (historisch) stedenbouwkundige zitting. Zij worden bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5