Het eerste contactmoment

Eigenaren en gebruikers van een beschermd rijks- of gemeentelijk monument zijn verplicht hun monument in stand te houden en er zorgvuldig mee om te gaan. Voor een verbouwing, restauratie, verandering of sloop moet u daarom altijd een vergunning aanvragen. Dit geldt ook voor gebouwen in een beschermd stads- of dorpsgezicht. Wanneer er  graafwerk gedaan moet worden, bent u ook verplicht een vergunning aan te vragen. Zo beschermen wij de archeologische waarden.

Het ruimtelijk erfgoed van de stad Groningen is opgenomen op de Cultuurhistorische waardenkaart. Voor u een vergunning gaat aanvragen kunt u hier nagaan of uw gebouw van cultuurhistorisch belang is en of er sprake is van archeologische waarden. Als extra mogelijkheid kunt u historische kaarten oproepen, zoals de kaart van Haubois uit ca. 1643.

Neem vroeg contact op!
Bespreek uw plannen vooraf met een van onze restauratiedeskundigen (bel 14 050). Zij kunnen goed inschatten of uw plannen haalbaar zijn. Dit voorkomt vertraging en teleurstelling. Ook kunnen zij u meer vertellen over vergunningsvrije onderhoudswerkzaamheden.