Vergunningen

Resten 2000 jaar oude bewoning in Paddepoel gevonden

Voor de uitbreiding van het warmtenet vinden aan de Planetenlaan in Paddepoel momenteel graafwerkzaamheden plaats. Omdat bij de aanleg van de wijk in de jaren ’60 al eens resten van erven uit het begin van de jaartelling zijn aangetroffen, is besloten de graafwerkzaamheden door archeologen te laten begeleiden. Archeologisch onderzoeksbureau RAAP uit Drachten voert deze…

Lees meer

Prinsjesdag 2017: Tweede Kamerlid Sandra Beckerman draagt een Groninger geleerdenbaret.

Het Binnenhof wordt vandaag ook wel gezien als een catwalk waarop Nederlandse politici hun Prinsjesdag-outfits showen. Ingetogen, maar niet zonder statement is de rode baret die Sandra Beckerman draagt. Deze bonnet met opvallende ‘wangen’ is een getrouwe replica van de enige bewaard gebleven middeleeuwse geleerdenbaret die in 1993 is opgegraven in de beerput van de…

Lees meer

Archeologisch onderzoek op locatie nieuwe Borgmanschool

Eind 2017 begint de bouw van de nieuwe Borgmanschool tegenover het Studenthotel in het Ebbingekwartier. De nieuwbouw vervangt de twee oude gebouwen aan de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat en de Jacobijnerstraat. Voordat de nieuwbouw kan beginnen, zullen archeologen een deel van het terrein opgraven om de bewoningsgeschiedenis van deze plek beter in kaart te…

Lees meer

Archeologisch onderzoek bij de voormalige Pino-locatie

In april werd onder de voormalige locatie van Pizzeria Pino aan de Hereweg een archeologisch onderzoek uitgevoerd waarbij een grote hoeveelheid ‘stadsafval’ werd gevonden. Het afval bevond zich in een gedempte gracht. Of deze gracht ook onderdeel uitmaakte van de Helperlinie die op deze hoogte de Hereweg heeft gekruist, is nog onduidelijk. De archeologen zijn op…

Lees meer

Nieuwe erfgoedkaart online

Het staat bekend als het best bewaarde geheim van Groningen: de erfgoedkaart van de gemeente. Op de erfgoedkaart is een schat aan informatie verzameld. U vindt er de monumentale status van ieder gebouw in Groningen, archeologische verwachtingszones, onderzoeksrapporten, foto’s en meer. De erfgoedkaart vormt de ontsluiting van het cultuurhistorische erfgoed in Groningen. Vanaf juni is…

Lees meer

Voorbereidingen Open Monumentendag in volle gang

De Open Monumentendag komt er weer aan! In het hele land staat het tweede weekend van september in het teken van opengestelde monumenten. Het landelijke thema van dit jaar: Boeren, burgers en buitenlui. Ook Groningen doet mee op zaterdag 9 september. Net als voorgaande jaren organiseert Platform GRAS een speciaal programma rondom het landelijke thema.…

Lees meer

Laatste oude pand noordkant Kleine Kromme Elleboog onlangs gesloopt

Het laatste oude pand aan de noordkant van de Kleine Kromme Elleboog is onlangs gesloopt. Erfgoed Groningen voerde tijdens de sloop bouwhistorisch onderzoek uit. Het pand bleek een opmerkelijke constructie te hebben. Afgelopen decennia is tussen de Uurwerkersgang en de Kleine Kromme Elleboog veel bebouwing vernieuwd. Het pand Kleine Kromme Elleboog 5, vooral bekend als…

Lees meer

Bijzondere papiervondsten te zien op tentoonstelling GRID

Van 16 juni tot en met 17 september besteedt het Grafisch Museum Groningen aandacht aan het thema papier. De tentoonstelling Papier ontvouwd. Groningers en hun papier geeft aan de hand van vijftien onderwerpen een beeld van de impact die dit medium door de eeuwen heen in Stad en Ommeland heeft gehad. Tijdens bouwhistorisch onderzoek in…

Lees meer

Vergunningen

Vergunningen Als u uw monument wilt verbouwen heeft u een vergunning nodig. Dit geldt soms ook voor graafwerk. U krijgt te maken met wetten en regels en u moet aan de richtlijnen voldoen. De gemeente is uw vaste aanspreekpunt. Neem vroeg in het proces contact met ons op, zodat we u kunnen helpen bij uw…

Lees meer

De monumentencommissie

De monumentencommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over vergunningsaanvragen voor monumenten. De meeste vergunningsaanvragen voor gemeentelijke monumenten worden door de vakgroep erfgoed zelf behandeld, maar ingewikkelde aanvragen worden ter advisering ook aan de monumentencommissie voorgelegd. Aanvragen voor rijksmonumenten moeten altijd door deze commissie worden goedgekeurd. In de commissie hebben een restauratiearchitect en een…

Lees meer