Archeologisch onderzoek bij de voormalige Pino-locatie

In april werd onder de voormalige locatie van Pizzeria Pino aan de Hereweg een archeologisch onderzoek uitgevoerd waarbij een grote hoeveelheid ‘stadsafval’ werd gevonden. Het afval bevond zich in een gedempte gracht. Of deze gracht ook onderdeel uitmaakte van de Helperlinie die op deze hoogte de Hereweg heeft gekruist, is nog onduidelijk.

De archeologen zijn op dit moment bezig met het uitwerken van de bijzondere vondsten (munten, leren schoenen) die uit de gracht zijn opgedolven. De rapportage wordt verwacht in september.