Subsidie voor beeldbepalende panden

Beeldbepalende panden spelen een belangrijke rol in het historische stadsbeeld. Ze zijn geselecteerd op hun gevel, dakvlak en locatie. Beeldbepalende panden zijn geen monumenten. Toch kunt u in specifieke gevallen in aanmerking komen voor een Beter Verbeteren subsidie.

De Beter Verbeteren subsidie is bedoeld voor de instandhouding en het herstel van cultuurhistorisch waardevolle onderdelen. Het gaat dan om werkzaamheden die verder gaan dan het normale onderhoud, denk aan het restaureren van een winkelpui, een oude stoep of een geornamenteerd stucplafond.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een maximum uitkering van €5.000 per jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze restauratiedeskundigen (via contact of het gemeentelijke informatienummer 14 050).

Glasmozaïek van de Groninger kunstenaar Max Reneman (1923-1978) in de Mariakerk, Corpus den Hoorn