Subsidie Beter Verbeteren

De Beter Verbeteren subsidie is bedoeld voor de instandhouding en het herstel van cultuurhistorisch waardevolle onderdelen. In zeer specifieke gevallen kunt u in aanmerking komen voor deze subsidie. Het gaat dan om werkzaamheden die verder gaan dan het normale onderhoud, denk aan het restaureren van een winkelpui, een oude stoep of een geornamenteerd stucplafond.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een maximum uitkering van €5.000 per jaar. De subsidie kan zowel voor een rijksmonument, gemeentelijk monument, karakteristiek pand, beeldbepalend pand als beeldondersteunend pand worden aangevraagd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze restauratiedeskundigen (via contact of het gemeentelijke informatienummer 14 050).

Glasmozaïek van de Groninger kunstenaar Max Reneman (1923-1978) in de Mariakerk, Corpus den Hoorn