Kerken, molens en orgels

Omdat er minder geld beschikbaar is voor monumenten, is het moeilijker geworden om subsidie te krijgen. Het gemeentebestuur ondersteunt nog wel enkele specifieke monumenten. Denkt u hierbij aan gebouwen als kerken en molens, of aan objecten als orgels.

Alle molens in de gemeente Groningen zijn bijvoorbeeld in het bezit van Stichting De Groninger Poldermolens. Deze stichting krijgt subsidie van de gemeente. Ook zijn er meerdere kerken die subsidie ontvangen, zoals de Jozefkerk, de Synagoge, de Nieuwe Kerk en de Lutherse Kerk.

Noordermolen, gelegen aan de Noordijkerweg te Noorddijk. Deze poldermolen dateert uit het jaar 1888