Ik heb een rijksmonument

Voor rijksmonumenten gelden aparte financieringsmogelijkheden. Zo kunt u kosten voor onderhoud fiscaal aftrekken en hebt u recht op een lening van het Nationaal Restauratiefonds. Bovendien zijn er rijkssubsidieregelingen voor monumenten die geen woonhuizen zijn, zoals kerken, kastelen en molens.

Welke kosten mag u aftrekken?

Als eigenaar-bewoner van een rijksmonument mag u onderhoudskosten fiscaal verrekenen met uw inkomen. Deze kosten kunt u onder ‘monumentenwoning’ opvoeren bij uw aangifte inkomstenbelasting. Fiscaal aftrekbaar zijn ook de vaste eigenaarslasten (brandverzekering, eigenaarsdeel WOZ, etc.). Kosten voor ‘verbetering’, zoals een nieuwe keuken of het verbouwen van een zolder tot slaapkamers, zijn niet of maar voor een deel aftrekbaar. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst of hier.

Financiering van onderhoud en restauratie
Naast de fiscale aftrek komen eigenaar-bewoners van rijksmonumenten in aanmerking voor een laagrentende lening van het Nationaal Restauratiefonds. De hoogte van de Restauratiefondshypotheek bedraagt 70% van de fiscaal relevante onderhoudskosten van uw monument. Deze kosten mag u met uw inkomen verrekenen. Meer informatie vindt u op de website van het restauratiefonds.

Het restauratiefonds heeft een speciale adviesdienst: de RestauratieWijzer. Eigenaren die in aanmerking komen voor een Restauratiefonds-hypotheek kunnen hier individuele ondersteuning krijgen op financieel en procedureel gebied.

Subsidieregelingen
Niet fiscaal plichtige eigenaren van rijksmonumenten, zoals stichtingen, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie in het kader van de rijkssubsidieregeling instandhouding monumenten (SIM). Kijk hiervoor op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Tot slot is er eveneens een rijkssubsidie beschikbaar voor het herbestemmen van monumenten. Meer informatie vindt u hier.