Laatste oude pand noordkant Kleine Kromme Elleboog onlangs gesloopt

Het laatste oude pand aan de noordkant van de Kleine Kromme Elleboog is onlangs gesloopt. Erfgoed Groningen voerde tijdens de sloop bouwhistorisch onderzoek uit. Het pand bleek een opmerkelijke constructie te hebben.

Afgelopen decennia is tussen de Uurwerkersgang en de Kleine Kromme Elleboog veel bebouwing vernieuwd. Het pand Kleine Kromme Elleboog 5, vooral bekend als café Paard van Troje, hield daartussen lang stand. Het weinig opvallende huis bestond uit een tweelaags voor- en achterhuis met de nok haaks op de straat, beide vermoedelijk uit de 17e eeuw. De dragende linkerzijgevel van het voorhuis bleek slechts een halve steen dik te zijn. Erin opgenomen was een oude eikenhouten dakspoor die de muur als staander moest verstevigen. Ook waren balkstompen te zien van de verdiepingsvloer van het pand dat ooit aan de westkant heeft gestaan.

De vraag is natuurlijk waarom deze ongebruikelijk lichte constructie hier stond. Waarschijnlijk is dit het gevolg van vele verbouwingen. Wellicht maakte het pand oorspronkelijk deel uit van de achterhuizen van het forse hoekhuis op Oude Kijk in ’t Jatstraat 16. In die hoedanigheid was het aanvankelijk een dwarshuis met de daknok evenwijdig aan de straat, zoals afgebeeld op de kaart van Haubois uit omstreeks 1643. Later zijn de achterhuizen apart verkocht. De achtereenvolgende eigenaren verbouwden de panden tot zelfstandige huizen, in het geval van Kleine Kromme Elleboog 5 tot een tweelaags diephuis met de nok haaks op de straat. Op deze manier transformeerde de westelijke lichte scheidingswand van het vroegere dwarshuis tot een dragende tussenmuur.

Dankzij de bereidwillige medewerking van de slopers zijn vijf goede houtmonsters van de eikenhouten en grenenhouten verdiepingsbalklaag uit het pand gehaald voor dateringsonderzoek (dendrochronologie). Nader onderzoek in bijvoorbeeld de archieven kan de hypothese wellicht versterken.