Cultuurhistorie

De historische ontwikkeling van Groningen is neergeslagen in gebouwen, structuren, landschappen en patronen. Achter deze fysieke verschijnselen schuilen verhalen van historische en sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen die de identiteit van stad en ommeland bepalen. Voorbeelden van cultuurhistorisch waardevolle elementen zijn historische wegen, waterlopen, groenstructuren zoals parken en begraafplaatsen, oude verkavelingen, stedenbouwkundige ensembles en historische bebouwing. Dit soort elementen kunnen niet allemaal als beschermd monument of stadsgezicht aangewezen worden, maar vormen wel een essentieel onderdeel van de wijze waarop de stad historisch gegroeid is en waarop we de stad beleven en gebruiken.

Sinds 2012 is wettelijk geregeld dat de gemeente bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening moet houden met cultuurhistorische waarden. De bedoeling hiervan is dat nieuwe stedelijke ontwikkelingen voortborduren op de aanwezige waarden. In de toelichting bij bestemmingsplannen worden deze cultuurhistorische waarden beschreven.

Architectuurgeschiedenis
De vakgroep Erfgoed verricht architectuurhistorisch onderzoek ten behoeve van monumenteninventarisaties, actuele restauraties/verbouwingen en ruimtelijke plannen.

We kijken naar de vorm, opzet en indeling van een gebouw, toegepaste materialen, decoraties en de stijl waarin het gebouwd is. Behalve de buitenkant wordt ook onderzoek verricht naar historische interieuronderdelen, zoals bijvoorbeeld een trappenhuis, en naar bijzondere afwerkingen zoals behangsels, wandbeschilderingen, stucplafonds en glas-in-lood. De laatste jaren is er ook veel aandacht voor behoud van kunstwerken uit de naoorlogse periode.

Belangrijke hulpmiddelen bij dit onderzoek zijn historisch kaart- en fotomateriaal en bronnen in de archieven die ons bovendien meer kunnen vertellen over de (bewonings)geschiedenis en inzicht kunnen geven in de ouderdom van een gebouw.