Archeologie

Bij de vakgroep Erfgoed werken vier archeologen en een depothouder: Gert Kortekaas, Froukje Veenman, Erik Akkerman, Felicia Hulshof en Klaas Helfrich. Zij werken onder meer aan de archeologische beleidskaart, bestemmingsplannen en publicaties over de gemeentelijke archeologie. Ook geven zij advies over de handelingswijze in projecten en toetsen zij omgevingsvergunningen.

Mocht u vragen hebben over het archeologische aspect van een project of een omgevingsvergunning dan kunt u één van hen benaderen. Het werkgebied van Gert Kortekaas betreft de binnenstad van Groningen en de noordelijke helft van de gemeente. Erik Akkerman ontfermt zich over Meerstad, het gebied van de vm. gemeente Ten Boer en diverse grote projecten, zoals de zuidelijke ringweg. Froukje Veenman ziet toe op de projecten en vergunningen in de zuidelijke helft van de gemeente.

De gemeentelijk archeologen verrichten zelf geen archeologisch onderzoek in het veld, maar hebben wel contact met archeologische bureaus die het benodigde onderzoek voor u kunnen uitvoeren.

Het depot
Klaas Helfrich ontfermt zich namens de gemeente over het archeologisch depot. In dit depot liggen alle vondsten die bij opgravingen binnen de gemeente Groningen zijn aangetroffen. Deze vondsten kunnen worden gebruikt voor exposities in vitrines bij enkele gemeentelijke gebouwen en in het depot zelf. Ook musea in binnen- en buitenland en andere instellingen kunnen een beroep doen op deze vondsten en ze voor korte of langere tijd lenen. Daarnaast zijn alle vondsten beschikbaar voor verder (wetenschappelijk) onderzoek.

Het depot kan bezocht worden voor educatieve doeleinden, zoals een les archeologie, of om een voorwerp te lenen voor een spreekbeurt. Ook kunnen mensen hun eigen vondsten laten zien voor determinatie.

Bovenaanzicht opgraving de Held III