Bouwhistorie

De gemeente Groningen voert bouwhistorisch onderzoek uit tijdens verbouwingen van oude panden (zowel beschermde als onbeschermde). Onderzoek levert kennis op over de bouwhistorische waarde van uw gebouw. Dit is onder andere noodzakelijk voor de vaststelling van de monumentale waarde. Ook is het mogelijk dat bouwhistorisch onderzoek een voorwaarde is bij het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning. De initiatiefnemer draagt in dat geval zélf zorg voor het onderzoek.

In 2004 besloot de gemeente Groningen een grootscheeps bouwhistorisch onderzoek te starten. Het doel is een systematisch overzicht te krijgen van alle bouwhistorische elementen van de woonhuizen en boerderijen van vóór 1850 en van de bouwhistorische ontwikkeling van de stad. De kennis wordt verwerkt op de Cultuurhistorische waardenkaart. Meer over bouwhistorisch onderzoek leest u hier.

De gemeente Groningen heeft één bouwhistoricus in dienst: Taco Tel.

Rijksmonument Hoge der A 6