What are you looking for?
Loading

Bestemmingsplan “Gebouwd Erfgoed Groningen”

In het bestemmingsplan “Gebouwd Erfgoed Groningen” staan voor de gemeente Groningen waardevolle panden opgenomen die niet als monument zijn aangewezen, maar waar wel rekening mee gehouden moet worden bij de ontwikkeling van nieuwe ruimtelijke plannen. Het gaat hier om panden die een bepaalde buurt, straat of periode uit de geschiedenis van de gemeente Groningen kenmerken. Bij een besluit over de verbouw of sloop van een pand dat in dit bestemmingsplan staat opgenomen, wordt zorgvuldig gekeken naar de verschillende cultuurhistorische waarden. Op deze manier probeert de gemeente het (ver)bouwplan zo goed mogelijk bij de omgeving te laten passen, en het eindresultaat een waardige vervanger van zijn voorganger te laten zijn.

Het bestemmingsplan geldt alleen voor het grondgebied van de voormalige gemeente Groningen. De in 2019 met de gemeente Groningen samengevoegde gemeenten Haren en Ten Boer vallen hier buiten. Haren ligt niet in het aardbevingsgebied, waardoor hier nog geen directe aanleiding bestond tot het aanwijzen van karakteristieke panden. In Ten Boer waren al karakteristieke panden aangewezen voor de samenvoeging met Groningen. In de toekomst zullen hier waarschijnlijk nog aanwijzingsrondes volgen om panden in alle gebieden volgens dezelfde criteria te kunnen beoordelen.

Hier kunt u veelgestelde vragen en aanvullende informatie over het bestemmingsplan vinden.

Foto van pakhuis aan de Aweg

Pakhuis aan de Aweg, een pand dat door de gemeente is aanwezen als karakteristiek