What are you looking for?
Loading

Onze visie

In Groningen herken je de sporen die de tijd heeft achtergelaten. De geschiedenis van de stad gaat ruim duizend jaar terug, en onder de grond nog langer (tot de prehistorie). Erfgoed is daarom van groot belang voor de identiteit van de stad. Het maakt Groningen aantrekkelijk, herkenbaar en uniek. Erfgoed staat bovendien hoog in het vaandel bij bewoners en bezoekers en is een economische factor van belang.

Foto van Groningen met de kerktorens
  1. Het hoofddoel van het gemeentelijke beleid is het instandhouden en zorgvuldig beheren van het cultuurhistorische erfgoed, zowel onder als boven de grond. Bovendien streeft de gemeente naar de integratie van cultuurhistorische waarden in de ruimtelijke ordening.

Wanneer instandhouding niet mogelijk is, moeten archeologische en bouwhistorische sporen uit het verleden worden onderzocht en gedocumenteerd. Tot slot wil de gemeente informatie en kennis over cultuurhistorie delen, bijvoorbeeld via de Cultuurhistorische waardenkaart, publicaties, tentoonstellingen en de organisatie van de jaarlijkse Open Monumentendag.

Groningen is zowel een monumentenstad als een stad van vernieuwing. De gemeente wil zorgvuldig met het erfgoed omgaan, zonder de stad op slot te zetten. Dat vraagt om duidelijkheid, betrokkenheid en specialistische kennis.

De gemeente vindt het belangrijk om op te komen voor de bestaande stad en na te denken over de lange termijn. We proberen kwaliteiten die in de toekomst betekenis kunnen hebben te beschermen en nieuwe ontwikkelingen in te passen in de bestaande stad. Zo bevorderen we een respectvolle omgang met de stad en gebruiken we erfgoed als inspiratiebron bij nieuwe ontwikkelingen.