What are you looking for?
Loading

Beleid

Beleid gaat over het kiezen van doelen, het maken van plannen en het bepalen van de wijze waarop we plannen realiseren. De politiek beslist over het beleid, de samenleving geeft de input. Ook voor de manier waarop we met het erfgoed in Groningen omgaan bestaan beleidsplannen.

 

Onze visie Documenten

In Groningen herken je de sporen die de tijd heeft achtergelaten. De geschiedenis van de stad gaat ruim duizend jaar terug, en onder de grond nog langer (tot de prehistorie).

De erfgoednota Actueel

In de raadsvergadering van 20 december 2017 heeft de gemeenteraad de Erfgoednota 2017 vastgesteld.

Erfgoedbeleid verzameld Documenten

In december 2017 heeft de gemeenteraad de Erfgoednota vastgesteld

Bestemmingsplan “Gebouwd Erfgoed Groningen” Bezwaar en beroep

In het bestemmingsplan “Gebouwd Erfgoed Groningen” staan voor de gemeente Groningen waardevolle panden opgenomen die niet als monument zijn aangewezen, maar waar wel rekening mee gehouden moet worden bij de ontwikkeling van nieuwe ruimtelijke plannen.