What are you looking for?
Loading

Vergunningen

Als u uw monument wilt verbouwen heeft u een vergunning nodig. Dit geldt soms ook voor graafwerk. U krijgt te maken met wetten en regels en u moet aan de richtlijnen voldoen. De gemeente is uw vaste aanspreekpunt. Neem vroeg in het proces contact met ons op, zodat we u kunnen helpen bij uw plannen. 

 

Het eerste contactmoment Contact gemeente

Eigenaren en gebruikers van een beschermd rijks- of gemeentelijk monument zijn verplicht hun monument in stand te houden en er zorgvuldig mee om te gaan.

Omgevingsvergunning archeologie Omgevingsvergunning

Voor het verstoren van de bodem heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Omgevingsvergunning monumenten Omgevingsvergunning

De eigenaar van een beschermd monument is minder vrij in doen en laten dan de eigenaar van willekeurig welk ander pand.

Omgevingsvergunning karakteristieke panden Omgevingsvergunning

Is uw pand aangewezen als karakteristiek? En wilt u uw pand aan de buitenkant verbouwen of (deels) slopen? Dan kunt u mogelijk te maken krijgen met nieuwe regels die gelden voor ingrepen aan dit soort panden.

Vergunningsvrij onderhoud Onderhoud

Zorgvuldig onderhoud is belangrijk om uw monument in stand te houden. Reguliere onderhoudswerkzaamheden, zoals het schilderen en het repareren van onderdelen zijn vergunningsvrij. De detaillering, de maatvoering, het materiaalgebruik en de kleurstelling moeten dan wel gelijk blijven aan de bestaande situatie. Ook moet de omvang van de werkzaamheden beperkt zijn.

De procedure Werkzaamheden

De vergunningsprocedure is afhankelijk van uw monument en de aard van uw plannen.

De monumentencommissie

De monumentencommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over vergunningsaanvragen voor monumenten.