Overig onderzoek

Veel soorten onderzoek komen bij de vakgroep Erfgoed van de gemeente Groningen bij elkaar. Denk bijvoorbeeld aan architectuurhistorisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek, maar ook kleurhistorisch, interieurhistorisch en tuinhistorisch onderzoek.

Architectuurhistorisch onderzoek
De bouwhistoricus en de architectuurhistoricus werken bij de gemeente Groningen nauw samen. Voor de bouwhistoricus vormt het gebouw zelf de belangrijkste bron. Hij richt zich bijvoorbeeld op de materiaalhistorische aspecten en de constructie van het casco (muren, vloeren, balklagen en kap). De architectuurhistoricus bekijkt het gebouw van een afstand en onderzoekt bijvoorbeeld de hoofdopzet, stijlkenmerken, de plaats die het pand inneemt in het oeuvre van de architect, de bewoningsgeschiedenis en de stedenbouwkundige context.

Kleurhistorisch onderzoek
Veel historische gebouwen kenden vroeger een andere kleurstelling. Kleur is onderhevig aan mode, smaak en de technische mogelijkheden. In de 17e eeuw hield men bijvoorbeeld van volle, sprekende kleuren op de gevel, terwijl de smaak in de 18e eeuw verschoof naar lichtere tinten. In de 19e eeuw koos men graag voor pasteltinten en voor materiaalimitatie door middel van stuc.

Bij kleurhistorisch onderzoek probeert de onderzoeker de historische verflagen in en op het pand bloot te leggen. Het doel is om de gekleurde geschiedenis van het object te documenteren. De kennis over de toegepaste kleuren draagt bij aan een beter begrip van de architectuurgeschiedenis en van de betekenis van de toegepaste kleur voor de oorspronkelijke architectonische uitstraling. Ook kan het onderzoeksresultaat helpen om een onderbouwde keuze te maken voor een nieuwe kleur die beter past bij het oorspronkelijke ontwerp en de architectuur van het monument.

Tuinhistorisch onderzoek
Naast archeologische en gebouwde monumenten kennen we groene monumenten. Ook Groningen heeft beschermde tuin- en parkaanleg, zoals het Stadspark en het Noorderplantsoen. Groene monumenten zijn kwetsbaarder dan gebouwde monumenten en onderzoek kan daarom nodig zijn om inzicht te krijgen in de historische ontwikkeling zoals aanleg, boomsoorten en wijze van beplanting. Dit komt het dagelijks beheer van een groen monument ten goede en is van belang voor de ontwikkeling van een toekomstvisie.