What are you looking for?
Loading

Onderzoek

Onderzoek laten doen is nodig wanneer u bijvoorbeeld een goed restauratieplan wilt maken, de kleuren van uw gevel wilt wijzigen of wilt weten of u graafwerk kunt verrichten op uw perceel. Bij de gemeente Groningen verrichten archeologen en bouwhistorici ook zelf onderzoek om kennis te vergaren en deze vast te leggen. 

 

Archeologisch onderzoek Uw wijk

De meeste archeologische onderzoeken in de gemeente Groningen zijn vooronderzoeken, door middel van bureaustudie of boringen. Het doel is om te verkennen wat de archeologische verwachting is in een gebied en of de plannen de archeologische waarden beschadigen.

Bouwhistorisch onderzoek Bouwprojecten

Om de geschiedenis van een gebouw te ontrafelen en vast te leggen, maken we gebruik van bouwhistorisch onderzoek.

Overig onderzoek

Het kan zijn dat u in het kader van een vergunningsaanvraag wordt gevraagd een bepaald onderzoek uit te voeren.

Hervonden Stad en Land

Hervonden Stad is het jaarboek van de gemeente Groningen, waarin de archeologische, bouwhistorische en restauratieprojecten van het voorgaande jaar worden gepresenteerd.

Zoek in de erfgoedbank Computerregeling

De erfgoedbank bevat historische foto’s en onderzoeken naar de geschiedenis van de gemeente Groningen.

Publicaties Schoolkostenregeling

Projecten op het gebied van monumenten, archeologie en cultuurhistorie vinden vaak hun neerslag in publicaties.