Erfgoedbeleid verzameld

Het Groningse erfgoedbeleid heeft na meer dan 20 jaar behoefte aan een actualisering. Momenteel wordt daarom gewerkt aan de nieuwe erfgoednota. Zodra de nota is vastgesteld door de Raad, is deze hier te vinden.

Hieronder vind u downloads van erfgoednota’s, erfgoedverordeningen en meer.