Erfgoedbeleid verzameld

In december 2017 heeft de gemeenteraad de Erfgoednota vastgesteld:

Erfgoednota 2017

Hieronder vindt u downloads van de overige belangrijkste beleidsstukken en verordeningen op het gebied van erfgoed in de gemeente Groningen.

Kelder van het Prinsenhof