De erfgoedkaart

Ga naar de erfgoedkaart

De erfgoedkaart geeft een overzicht van het cultuurhistorische erfgoed in Groningen. De kaart bevat een schat aan gegevens over rijks- en gemeentelijke monumenten, beeldbepalende panden, archeologische percelen en archeologische verwachtingszones. Op de erfgoedkaart kunt u:

  • Opzoeken of een pand een monument is.
  • Bekijken of er een hoge archeologische verwachting geldt voor uw perceel.
  • Per monument of perceel de beschikbare informatie bekijken, denk aan onderzoeks- en waarderingsrapporten, foto’s en artikelen.

De status van een gebouw of terrein is in kleur aangegeven op de kaart. In veel gevallen kunt u met het selecteren van een bepaald pand, terrein of onderzoek de achterliggende rapportages of publicaties oproepen. U wordt dan doorgeleid naar de erfgoedbank van gemeente Groningen.

Aan de kaart wordt steeds meer informatie toegevoegd. Zo is de laag ‘Beeldbepalende panden en objecten’ in ontwikkeling en nog niet volledig actueel. De historische kaarten, zoals de kaart van Haubois en van Jacob van Deventer, zijn nog niet toegevoegd aan de huidige erfgoedkaart. Voorlopig kunt u deze historische kaarten via de oude erfgoedkaart raadplegen.


Ga naar de erfgoedkaart