De Cultuurhistorische waardenkaart

Ga naar de Cultuurhistorische Waardenkaart

De Cultuurhistorische Waardenkaart geeft een overzicht van het cultuurhistorische erfgoed in Groningen. De kaart bevat een schat aan gegevens over rijks- en gemeentelijke monumenten, beeldbepalende panden, archeologische percelen en archeologische verwachtingszones. Op de erfgoedkaart kunt u:

  • Opzoeken of een pand een monument is.
  • Bekijken of er een hoge archeologische verwachting geldt voor uw perceel.
  • Per monument of perceel de beschikbare informatie bekijken, denk aan onderzoeks- en waarderingsrapporten, foto's en artikelen.

De status van een gebouw of terrein is in kleur aangegeven op de kaart. In veel gevallen kunt u met het selecteren van een bepaald pand, terrein of onderzoek de achterliggende rapportages of publicaties oproepen. U wordt dan doorgeleid naar de erfgoedbank van gemeente Groningen.

Let op! Aan de Cultuurhistorische Waardenkaart van de gemeente Groningen wordt op dit moment gewerkt. U vindt dus nog niet alle gegevens op de kaart. Zo staan bijvoorbeeld de monumenten en archeologische zones en percelen van de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren nog niet op de kaart en is de lijst beeldbepalende panden en objecten in de voormalige gemeente Groningen niet geheel actueel.


Ga naar de Cultuurhistorische Waardenkaart