Foto van boteringepoort
Loading

Resten van de Buiten-Boteringepoort even zichtbaar

Halverwege september werd in opdracht van Enexis een aardgasaanvoerbuis gelegd tussen Ossenmarkt en Guyotplein, onder het begin van de Nieuwe Boteringestraat. Bij dat graafwerk trof archeoloog Michiel Huisman (Antea-group) onder meer de noordoosthoek aan van een bakstenen gebouw, de Buiten-Boteringepoort. Deze is met veel oudere kloostermoppen gebouwd tussen 1521 en ’26, toen er voor de poort een rondeel zou zijn aangelegd. Een rondeel is een min of meer paddenstoelvormig schiereiland in de vestingwerken. Rond 1574 is de gracht rond het rondeel verdiept (of opnieuw gegraven) en watervoerend gemaakt, maar was de buitenpoort alweer gesloopt (in of na 1569). Op de kaart door Jacob van Deventer is deze kleine poort nog (schetsmatig) aanwezig, maar ontbreekt merkwaardig genoeg de gracht, op die van Nicolaas Geelkerken (1616) is de poort weg en de gracht nog aanwezig. Die zal kort nadien zijn gedempt, waarna het terrein van het rondeel en de gracht werd ingericht als Beplante (west) en onbeplante Ossenmarkt.

Bron: https://www.groningerarchieven.nl/historie/stadsverhalen/gebouwen/boteringepoort en artikelen in Hervonden Stad (jaargang 1997, 1998 en 1999). De artikelen en bijbehorende onderzoeken zijn openbaar toegankelijk op de digitale erfgoedkaart van de gemeente Groningen:  https://erfgoed.groningen.nl/erfgoedkaart

Foto van boteringepoort

Deel van het aangetroffen muurwerk.

Foto van ronddeel Boteringepoort

Overzicht van het rondeel, de Boteringepoort aan de stadskant en de locatie met muurresten van de Buiten-Boteringepoort (rode gestippelde cirkel).

Kaart met daarop ronddeel

Het rondeel op de kaart van Geelkerken (1616) met in de inzet de beide poorten op de kaart van Van Deventer (ca. 1565).