What are you looking for?
Loading

Ik heb een gemeentelijk monument

Als u eigenaar bent van een gemeentelijk monument kunt u voor onderhouds- en restauratiekosten aanspraak maken op een gemeentelijke onderhoudslening. Bovendien geldt er in de gemeente Groningen een bescheiden subsidieregeling, de subsidie Beter Verbeteren.

Voor onderhoud en cascoherstel kunt u als eigenaar van een gemeentelijk monument tegen lage rente een lening afsluiten. De looptijd is 5 à 10 jaar waarbij maandelijks wordt afgelost. Het rentepercentage ligt in beide gevallen 5% onder de marktrente en bedraagt minimaal 0,5%.

Wanneer u een onderhoudslening afsluit, vraagt de gemeente Groningen de Monumentenwacht om de onderhoudsstaat van het monument te bepalen. Dit is de zogenaamde nulmeting. De aanvrager en de gemeente krijgen een rapport van deze nulmeting met een kosteninschatting die de hoogte van de lening (mede) bepaalt. De gemeente stelt als voorwaarde dat het gehele casco in goede staat van onderhoud wordt gebracht. In ruil hiervoor neemt de gemeente de volgende kosten voor haar rekening: kosten voor de nulmeting, de krediettoets en de afsluitkosten voor het bouwkrediet en de lening. De leningen worden met tussenkomst van de gemeente Groningen afgesloten bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN) te Hoevelaken.

In sommige gevallen kunt u gemeentesubsidie krijgen ten behoeve van de instandhouding en het herstel van cultuurhistorisch waardevolle onderdelen. Het gaat dan om werkzaamheden die verder gaan dan het normale onderhoud, denk aan het restaureren van een winkelpui, een oude stoep of een geornamenteerd stucplafond.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een maximum uitkering van €5.000 per jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze restauratiedeskundigen (via contact of het gemeentelijke informatienummer 14 050).

Deze subsidie is bedoeld voor regulier onderhoud aan karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten in het aardbevingsgebied. Kijk hier voor meer informatie.

Voor meer informatie over het aanvragen van vergunningen of het regelen van een subsidie, verwijzen wij u door naar het Erfgoed Loket Groningen

Foto van de zonnewijzer van de Prinsentuin, daterend uit 1731

De zonnewijzer van de Prinsentuin, daterend uit 1731