What are you looking for?
Loading

Uw monument duurzaam

Net als de rest van Nederland staat de gemeente Groningen in de komende decennia voor de grote opgave de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Deze opgave geldt ook voor de vele monumenten die onze gemeente rijk is. Het streven is een afname van CO2-uitstoot van 40% in 2030 en 60% in 2040 voor rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten.  De overkoepelende afspraken die hierover door de Nederlandse erfgoedsector zijn gemaakt, zijn vastgelegd in de Routekaart Verduurzaming Monumenten.

Wat betreft het energiegebruik kunnen monumenten verrassend zuinig zijn. Zo hebben de vaak dikke monumentale muren een grote thermische massa: overdag slaan ze warmte op die ’s nachts vrijkomt en andersom. Op het gebied van het verduurzamen van monumenten valt echter nog veel winst te behalen. De gemeente Groningen vindt het erg belangrijk dat dit gebeurt zónder dat deze panden hun cultuurhistorische waarde verliezen. Dergelijke panden zijn immers van groot belang voor het karakter van onze gemeente. Om deze reden vraagt het verduurzamen van een monument altijd om maatwerk: elk pand is immers uniek. Maatwerk is ook noodzakelijk om te voorkomen dat ingrepen worden uitgevoerd die schade aan het pand kunnen veroorzaken. Zo kunnen historische vensters beschadigd raken bij het plaatsen van dubbelglas.

Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kunt u informatie vinden over de stappen die u als monumenteigenaar kunt nemen om uw monument toekomstbestendig te maken. Ook staan op deze website meerdere praktijkvoorbeelden van monumenten die reeds succesvol verduurzaamd zijn. Voor meer inspiratie kunt u ook bij de Groene Menukaart terecht: hét platform voor het verduurzamen van historische panden. Of bekijk deze handige folder van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).