What are you looking for?
Loading

Maatwerk

Het verduurzamen van een monument vraagt altijd om maatwerk. Om de waardevolle onderdelen van het monument te borgen en om te voorkomen dat tijdens bepaalde ingrepen het pand onnodig beschadigd raakt, dient zorgvuldig gehandeld te worden. Als u plannen heeft uw monument te verduurzamen, is het dus van groot belang tijdig advies op maat in te winnen. Dit kan onder andere via het Regionale Energieloket Groningen. Net als voor andere ingrepen aan uw monument, geldt voor de meeste verduurzamingsmaatregelen dat u een omgevingsvergunning dient aan te vragen bij de gemeente.

Voor het verduurzamen van monumenten vallen verschillende maatregelen te onderscheiden: basismaatregelen, isolatie, verwarming en energieopwekking.

Onder de basismaatregelen vallen bijvoorbeeld het aanschaffen van afsluitbare luiken of isolerende gordijnen, het gebruik maken van ledlampen en het afsluiten van een groen energiecontract. Dergelijke maatregelen kunnen al veel CO2-besparing opleveren, zonder dat vergaande ingrepen uitgevoerd hoeven te worden.

Om energie te besparen kunt u uw daken, gevels, vensters en/of vloeren laten isoleren. Het doel hiervan is het voorkomen van warmteverlies met als gevolg een lager energieverbruik. Het isoleren van monumenten vergt echter een nauwkeurige aanpak, bij zowel het plannen als het uitvoeren van de werkzaamheden. Wordt er niet zorgvuldig gewerkt, dan kunnen bijvoorbeeld vochtproblemen ontstaan.

De opties voor installatietechnieken voor verwarming verschillen per geval. Noodzakelijk is dat hierbij gekeken wordt naar het totale plaatje, waarbij zowel isolatie, ventilatie en de eventuele verwarmingsinstallaties zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd. Dit om een zo efficiënt mogelijk resultaat te behalen. Voorbeelden van duurzame verwarmingstechnieken zijn bijvoorbeeld lage temperatuurradiatoren en warmtepompen.

Wilt u zelf stroom opwekken met windenergie of zonnepanelen? Dan is er meer mogelijk dan vaak wordt aangenomen, zelfs wanneer dit niet op uw eigen dak of terrein mogelijk is. Kijk voor de mogelijkheden op de website van het Regionale Energieloket of de Groene Menukaart.

Er bestaan verscheidene opties om het verduurzamen van uw monument te financieren. Op de website van het Energieloket vindt u een overzicht van alle subsidies.