Foto van locatie met archeologisch onderzoek Borgmanschool
Loading

Archeologisch onderzoek op locatie nieuwe Borgmanschool

Eind 2017 begint de bouw van de nieuwe Borgmanschool tegenover het Studenthotel in het Ebbingekwartier. De nieuwbouw vervangt de twee oude gebouwen aan de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat en de Jacobijnerstraat. Voordat de nieuwbouw kan beginnen, zullen archeologen een deel van het terrein opgraven om de bewoningsgeschiedenis van deze plek beter in kaart te brengen. Andere gedeeltes zijn al eens onderzocht in 2009 en 2011. De resultaten van dat onderzoek verschenen onlangs in de publicatie Stadse fratsen 35.

Ter voorbereiding bezocht een archeoloog van de gemeente alle klassen van de Borgmanschool om uitleg te geven over wat een archeoloog precies doet. De scholieren hebben kennis gemaakt met verschillende archeologische vondsten van deze locatie en het achterliggende verhaal.

Foto van archeologische les op de Borgmanschool
Foto van locatie met archeologisch onderzoek Borgmanschool