Uw monument duurzaam

Monumenten hebben vaak een laag energielabel. Toch is het niet zo dat monumenten per definitie milieuonvriendelijk zijn. Zo gaan de materialen waarvan monumenten zijn gemaakt vaak bovengemiddeld lang mee, is hergebruik van materiaal eerder regel dan uitzondering en zijn veel gebouwen zonder CO2-uitstoot tot stand gekomen.

Verrassend zuinig
Wat betreft energieverbruik kunnen monumenten verrassend zuinig zijn. Dikke muren hebben een grote thermische massa: overdag slaan ze warmte op die ’s nachts vrijkomt en andersom. Bovendien stoken mensen die in een slecht geïsoleerd huis wonen vaak gerichter en dus zuiniger dan anderen. De overmaat aan ruimte die vaak in monumenten te vinden is – denk aan onverwarmde zolders of tochtportalen – vormt tot slot een overgang tussen binnen en buiten die energieverlies tegengaat.

Energiebesparende maatregelen
Toch willen veel eigenaren energiebesparende maatregelen nemen, ter verbetering van het wooncomfort en om de energierekening te drukken. Erfgoed Groningen juicht dit toe en denkt graag met u mee. Niet alle gebruikelijke maatregelen kunnen immers zonder meer op monumenten worden toegepast. Soms leveren ingrepen schade op, bijvoorbeeld aan historische vensters wanneer u dubbelglas wilt inzetten, of aan de vochtbalans in het huis wanneer u wilt isoleren, met houtrot tot gevolg.

Oplossingen
Er zijn echter zeker mogelijkheden. Zo kunt u door het gebruik van dikke gordijnen en raamluiken vensters minstens zo goed isoleren als met dubbelglas. En met een doordachte inrichting kunt u soms het wooncomfort van uw huis aanzienlijk verbeteren. Wat betreft fysieke maatregelen zijn er steeds meer passende oplossingen voor monumenten. U kunt hierbij denken aan monumentenglas, bepaalde soorten dakisolatie, et cetera. Voor meer ideeën verwijzen wij u door naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) bracht ook een handige folder uit, Uw monument energiezuinig (2015).