Steentilstraat, Van Geelkercken – met pijl Steentilstraat 45 en 47