Een van de sloten is als bruingrijze verkleuring in de klei zichtbaar.