Rapport Onbeschermde Erfgoedwaarden Groningen en Ten Boer

In de nieuwe erfgoednota zijn accenten gelegd binnen het gemeentelijke erfgoedbeleid. Cultuurhistorie in relatie tot de ruimtelijke ordening is een belangrijk item. Hiervoor was een verbeterde inventarisatie en aanvullende waardestelling van cultuurhistorische waarden in de gemeente Groningen nodig.

In 2019 en 2020 zijn de onbeschermde cultuurhistorische waarden van de voormalige gemeente Groningen en Ten Boer door een onafhankelijke deskundige geïnventariseerd en gewaardeerd. Er is daarbij gekeken naar zowel archeologie, historische bouwkunst, stedenbouw als historische geografie. De uitkomsten van de inventarisatie en waardering van het onbeschermde erfgoed kunt u nu lezen in onderstaande rapport en worden op termijn opgenomen op de Cultuurhistorische Waardenkaart: https://gemeente.groningen.nl/cultuurhistorische-waardenkaart

Rapport Erfgoed in de gemeente Groningen

Een vergelijkbaar onderzoek wordt momenteel uitgevoerd in de voormalige gemeente Haren. Hierbij wordt dezelfde systematiek gevolgd.