Nieuwe mini-expositie Boterdiep

In de openbare hal van Gedempte Zuiderdiep 98 is een nieuwe tijdelijke mini-expositie ingericht met enkele vondsten van opgravingen langs de oostzijde van het Boterdiep. Op de plek waar nu onder meer het Student Hotel staat, stonden tot tien jaar geleden meerdere huizen en bedrijfspanden. Toen deze bebouwing werd gesloopt, konden archeologen aan de slag om de rijke historie van de plek te onderzoeken. Daaruit bleek dat deze locatie al duizenden jaren door mensen in gebruik is geweest.

De vitrine met vondsten van het Boterdiep

In 2015 verscheen in de reeks Stadse fratsen (nr. 35) een rapport waarin de gebruiksgeschiedenis van deze locatie uitvoerig is beschreven. De mini-expositie toont vondsten uit twee specifieke gebruiksperioden. Zo zijn bovenin scherven te zien van verschillende bloempotten die de resten zijn van meerdere pleziertuinen die hier in de 17e en 18e eeuw lagen. Mensen die het konden betalen hadden toen buiten de middeleeuwse binnenstad tuinen ter ontspanning en vermaak.
Later in de 19e eeuw hadden de pleziertuinen plaatsgemaakt voor huisjes waarin met name arme mensen woonden. Een voorbeeld daarvan waren de kleine woningen langs de voormalige Jacobijnerweg (vroeger Galgeweg genoemd). In een sloot die ooit langs de weg liep zijn meerdere vondsten aangetroffen die een kijkje geven in de leefwereld van de arme Groningers in de periode 1780-1900.

De mini-expositie is tot eind maart op werkdagen tussen 9:00-17:00 uur voor iedereen te bezichtigen in de openbare hal van het Gedempte Zuiderdiep 98.