Meer over duurzaamheid

Duurzaamheid is de opgave van de toekomst, ook voor historische panden. Op deze pagina vindt u meer informatie, initiatieven en publicaties over duurzame monumentenzorg.

De Groene Menukaart
De Groene Menukaart is een initiatief van De Groene Grachten en is ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Op de Groene Menukaart vindt u een overzicht van duurzame mogelijkheden voor historische panden.

Ga naar de Groene Menukaart.

Uw monument energiezuinig
De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) bracht een folder uit voor monumenteigenaren die hun pand willen verduurzamen, Uw monument energiezuinig (2017).

Pelstergasthuis: het oudste gasthuis van de gemeente Groningen, daterend uit de tweede helft van de 13e eeuw