Maatwerk

Als u plannen heeft voor het verduurzamen van uw monument, is het belangrijk om advies op maat in te winnen. Ieder pand is immers uniek. Energiebesparende of comfort verhogende maatregelen mogen de waardevolle onderdelen van uw pand niet aantasten. Bovendien is het van belang dat maatregelen op elkaar zijn afgestemd omdat het evenwicht tussen vocht, ventilatie en warmte kwetsbaar kan zijn. Net als voor andere ingrepen aan uw monument, geldt voor energiebesparende maatregelen dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen bij de gemeente.

Richtlijnen energiebesparende maatregelen
In de ROEG (Richtlijnen Onroerend Erfgoed Groningen) is een hoofdstuk opgenomen over energiebesparende maatregelen. Hier vindt u handreikingen, suggesties en uitvoeringseisen op een rij, onder andere over isolerende beglazing, gevelisolatie, dakisolatie en vloer- en plafondisolatie. De ROEG kunt u hier inzien.

Havenkraan – Hunzehaven