Kan ik subsidie krijgen?

Als eigenaar van een monument bent u verplicht om uw pand in goede staat te houden. Als tegenprestatie biedt de overheid u de mogelijkheid om de gemaakte kosten fiscaal met uw inkomen te verrekenen, subsidie aan te vragen of een goedkope onderhoudslening af te sluiten.

Sinds een aantal jaar is er minder geld beschikbaar voor monumenten, waardoor de subsidiemogelijkheden zijn afgenomen. De gemeente Groningen heeft ervoor gekozen in te zetten op subsidies voor “onrendabel erfgoed” zoals kerken, molens en orgels. Subsidies voor woonhuizen zijn er helaas niet. Als eigenaar van een monumentaal woonhuis komt u misschien wel in aanmerking voor de gemeentelijke onderhoudslening of voor de restauratiesubsidie Beter Verbeteren.